Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Bekendmakingen

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht schenden of het algemeen belang schaden.

Daarom zijn we als lokaal bestuur verplicht een groot aantal van onze beslissingen te publiceren op onze website. Op deze manier kan men van die beslissingen op een eenvoudige manier kennis nemen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Volgende documenten staan ter beschikking:

-          Agenda/aanvullende agenda: voorafgaande aan de vergadering wordt de agenda bekend gemaakt

-          Besluitenlijst: een beknopt verslag van de vergadering

-          Notulen: verslag van de vergadering.

Van diverse bestuursorganen worden documenten gedeeld:

-          Gemeenteraad (GR)

-          Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

-          College van burgemeester en schepenen (CBS)

-          Vast bureau (VB)

-          Raadscommissies

De beschikbare documenten zijn opzoekbaar via de kalender of via de zoekfunctie.

Voor hulp of extra informatie kan contact genomen worden op info@anzegem.be